منوی محصولات


PM-2 PGO 211


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20231311 1397-11-08 مشعل گازی پارس PM-2 PGO 211 Bookmark and Share سفارش
PM-2 PGO 211

PM-2 PGO 211
Capacity : 69-200 KW
Min. Gas Pressure in mbar : 18.5
Electrical Supply : 220-1-50
Motor Power : 150 W
Control Box Satronic (or equiv.) : MMG-810
Gas Train : Gastechnic (or equiv.0) : 1"
Flame Monitoring : UV

ظرفیت: 69-200 کیلو وات
حداقل فشار گاز در میلی بار: 18.5
تامین برق: 220-150
قدرت موتور: 150 وات
جعبه کنترل Satronic (یا معادل): MMG-810
قطار گاز: Gastechnic (یا equiv.0): 1 "
نظارت بر شعله: UV


S-Curve PM 2 PGO

<

S-Curve PM  2   PGO


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش