منوی محصولات


لیست قیمت جدید موتورهای سه فاز موتوژن

قیمت های جدید موتور سه فاز موتوژن

دانلودلیست کامل قیمت جدید موتوژن

لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز با پوسته آلومینیوم موتوژن

3000 RPM

1500 RPM

1000 RPM

750 RPM

KW

HP

ردیف

-

1/820/000

-

-

0/06

1/12

1

1/880/000

-

-

0/09

1/8

2

1/930/000

2/130/000

-

-

0/12

1/6

3

2/250/000

2/400/000

-

-

0/18

¼

4

2/270/000

2/550/000

-

-

0/25

1/3

5

2/580/000

2/850/000

3/480/000

-

0/37

½

6

2/980/000

3/410/000

3/820/000

-

0/55

¾

7

3/410/000

3/650/000

4/630/000

5/470/000

0/75

1

8

3/800/000

4/320/000

5/030/000

6/280/000

1/1

1/5

9

4/630/000

4/950/000

6/120/000

7/280/000

1/5

2

10

5/400/000

6/120/000

8/300/000

8/720/000

2/2

3

11

6/350/000

6/900/000

10/400/000

10/500/000

3

4

12

8/550/000

8/650/000

11/350/000

13/400/000

4

5/5

13

10/200/000

11/180/000

14/000/000

16/780/000

5/5

7/5

14

11/600/000

12/720/000

18/000/000

20/360/000

7/5

10

15

17/650/000

18/720/000

20/900/000

-

11

15

16

20/250/000

22/100/000

-

-

15

20

17

22/620/000

-

-

-

18/5

25

18


تکفاز کلاچ دار

3000 RPM

1500 RPM

KW

HP

4/350/000

0/25

1/3

4/360/000

4/620/000

0/37

½

4/500/000

4/930/000

0/55

¾

5/200/000

5/520/000

0/75

1

5/380/000

6/450/000

1/1

1/5

7/300/000

1/5

2

7/330/000

8/300/000

2/2

3

کشتاور بالا

9/170/000

2/2

3تکفاز رله ایی

3000 RPM

1500 RPM

KW

HP

3/230/000

0/25

1/3

3/150/000

3/420/000

0/37

½

3/270/000

4/050/000

0/55

¾

3/820/000

4/500/000

0/75

1

4/250/000

5/360/000

1/1

1/5

5/150/000

6/000/000

1/5

2

5/800/000

7/050/000

2/2

3
مشعلی گازوئیلی 4/350/000

مشعلی گازی 4/210/000

لیست قیمت جدید موتورهای سه فاز موتوژن

T-ONE محصول جدید شرکت سایر SAER

مشکلات مربوط به صدا و فضا با طراحی T-ONEحل شدند....

پمپ RV اینوکسپا – پمپ سانتریفیوژی با توان بالا

پمپ سانتریفیوژی RV اینوکسپا : جابجا کننده ی محصولات به طور ملایم...

جوایز شرکت اینوکسپا INOXPA - جایزه ی پرنس فلیپ

جایزه ی پرنس فلیپ به شرکت اینوکسپا INOXPA اعطا گردید....

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارایه شد

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارائه شد...

بزرگترین مرجع مکانیکال سیل در ایران

بزرگترین مرجع فروش مکانیکال سیل در ایران...

لیست قیمت جدید موتورهای سه فاز موتوژن

قیمت های جدید موتور سه فاز موتوژن...

صفحه از