منوی محصولات


لیست قیمت جدید موتورهای پوسته چدن موتوژن

قیمت جدید موتورهای موتوژن

دانلود لیست قیمت جدید موتور موتوژن پوسته چدن

لیست قیمت الکتروموتورهای پوسته چدن موتوژن

3000 RPM

1500 RPM

1000 RPM

KW

HP

ردیف

7/100/000

8/870/000

2/2

3

1

8/000/000

12/070/000

3

4

2

9/330/000

9/600/000

13/150/000

4

5/5

3

12/000/000

12/150/000

15/170/000

5/5

7/5

4

13/300/000

13/700/000

20/300/000

7/5

10

5

18/250/000

20/310/000

23/500/000

11

15

6

20/750/000

22/720/000

37/000/000

15

20

7

25/600/000

34/600/000

44/550/000

18/5

25

8

37/550/000

38/650/000

49/550/000

22

30

9

46/450/000

47/150/000

60/650/000

30

40

10

51/500/000

61/400/000

71/800/000

37

50

11

64/500/000

66/500/000

85/000/000

45

60

12

67/300/000

72/200/000

89/000/000

55

75

13

91/000/000

96/500/000

163/000/000

75

100

14

100/500/000

108/900/000

185/700/000

90

125

15

194/000/000

198/800/000

244/500/000

110

150

16

226/500/000

238/000/000

271/000/000

132

180

17

262/000/000

281/000/000

326/500/000

315

160

220

18

*

*

*

355

160

220

19

274/000/000

296/000/000

*

185

250

20

311/000/000

351/000/000

*

200

270

21

387/000/000

420/000/000

*

355

250

340

22

*

*

*

315

250

340

23

*

502/100/000

*

315

430

24

*

613/000/000

*

355

485

25

*

704/000/000

*

400

544

26

لیست قیمت جدید موتورهای پوسته چدن موتوژن

T-ONE محصول جدید شرکت سایر SAER

مشکلات مربوط به صدا و فضا با طراحی T-ONEحل شدند....

پمپ RV اینوکسپا – پمپ سانتریفیوژی با توان بالا

پمپ سانتریفیوژی RV اینوکسپا : جابجا کننده ی محصولات به طور ملایم...

جوایز شرکت اینوکسپا INOXPA - جایزه ی پرنس فلیپ

جایزه ی پرنس فلیپ به شرکت اینوکسپا INOXPA اعطا گردید....

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارایه شد

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارائه شد...

بزرگترین مرجع مکانیکال سیل در ایران

بزرگترین مرجع فروش مکانیکال سیل در ایران...

لیست قیمت جدید موتورهای سه فاز موتوژن

قیمت های جدید موتور سه فاز موتوژن...

صفحه از