منوی محصولات


شیرهای کشویی Gate Valves

شیرهای کشویی Gate Valves

یک شیرکشویی که با نام شیرهای دریچه ای (gate valve) نیز شناخته می شود شیری است که با بالاکشیدن یک دریچه ی مربعی یا گرد باز می شود و به مایع اجازه ی عبور می دهد. وجه متمایز کننده اینگونه شیرها اینست که در آنها سطح آب بندهای بکار رفته بین دریچه و سیت ها مسطح هستند و این امر منجر به ایجاد کمترین محدودیت در مقابل جریان در هنگام وضعیت کاملا باز شیر می شود. به علت وجود این ویژگی است که این شیرها معمولا زمانی بکار برده می شوند که نیاز به جریانی مستقیم (با ایجاد کمترین اختلال و محدودیت در جریان ) وجود دارد. دو سطح دریچه ی بکار رفته در این شیرها می توانند نسبت به هم موازی و یا گوه ای شکل باشند. شیرهای دریچه ای (کشویی) به طور معمول هنگامی استفاده می شوند که نیاز به باز و بسته کردن جریان وجود داشته باشد و معمولا نباید برای تنظیم میزان جریان مورد استفاده قرار گیرند, مگر آنکه به طور خاص برای این منظور طراحی شده باشند.

به دلیل توانایی آنها در قطع کردن جریان (قادر بودن به برش جریان ) از آنها به طور معمول در صنعت نفت استفاده می شود. برای سیالات خیلی غلیظ نوع خاصی از شیرهای کشویی وجود دارد که Kinfe valve و یا شیر چاقویی نامیده می شود.

 
شیرهای کشویی Gate Valves

صفحه از