الکتروپمپ مستغرق برای فاضلاب و آب های آلوده همراه با خرد کن DF ابارا ایران

Submersible Sewage Pump with cutter

الکتروپمپ کف کش DF ابارا

الکتروپمپ کف کش DF ابارا برای جابجایی آب های فاضلاب و آبهای آلوده می باشد. الکتروپمپ کف کش DF ابارا با بدنه پمپ، پروانه نیمه گرد ( یا به اصطلاح Vortex ) محور یا همان شفت با جنس استیل ۴۰۳ است. الکتروپمپ کف کش DF ابارا از سری محصولات پمپ ابارا می باشد کهبه عنوان کفکش و لجنکش استفاده می شود.

سیل مکانیکی الکتروپمپ کف کش DF ابارا

– طرف پروانه ای SiC / SiC / NBR
– طرف موتور کربن / سرامیک / NBR

دانلود فایل PDF الکتروپمپ  مستغرق برای فاضلاب و آب های آلوده همراه با خرد کن DF

نمودار فنی الکتروپمپ  مستغرق برای فاضلاب و آب های آلوده همراه با خرد کن DF

نمودار فنی الکتروپمپ  مستغرق برای فاضلاب و آب های آلوده همراه با خرد کن DF

 

جدول مشخصات الکتروپمپ های مستغرق برای فاضلاب و آب های آلوده همراه با خرد کن

 
مشخصات سیالات

نوع مایع

(c)حداکثر دما

فاضلاب و اب الوده

۴۰ c

قطر ذرات محوری

حداکثر قطر ذرات معلق

حداکثرطول الیاف

۴۰mm

۱۹۵mm

ساختار

پروانه

نوع آب بندی

 

بسته باز غیر قابل انسداد

مکانیل سیل

جنس

پوسته

پروانه

سیل مکانیکی

شفت