منوی محصولات


الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه (پمپ بشقابی)


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2019607 1397-02-03 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی تک پروانه (پمپ بشقابی) Bookmark and Share سفارش

الکتروپمپ های سانتریفیوژ چدنی تک پروانه (پمپ بشقابی)

 

Centrifugal Pumps – single impeller in cast iron

 

الکتروپمپ های سانتریفیوژ چدنی تک پروانه (پمپ بشقابی)

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات سیالات

نوع مایع

(c)حداکثر دما

آب تمییز
حداکثر فشار ۱:۰۰ تا ۶:۰۰ دیگر مدلها(۸)
ساختار

پروانه

نوع آب بندی

یاتاقان

سانترافیوژ بسته

مکانیل سیل

بلبرینگ دور و بسته

اتصالات لوله

مکش

رانش

دیگر مدلها۱/۴

جنس

پوسته

پروانه

کاسه

سیل مکانیکی

واسطه

چدن برای۱:۰۰CMD

استیل ۳۰۴و چدن

 

PERFORMANCE CHART FOR BOTH PUMPS WORKING AT THE SAME TIME

Q=Flow rata

Max absorbed power (A)

KW

Type of pump

۵۶۰

۵۰۰

۴۲۰

۳۸۰

۲۸۰

۲۴۰

۲۲۰

۲۰۰

۱۸۰

۱۶۰

۱۰۰

۸۰

۴۰

۰

 

Three-phase 400V

Single-phase 230V

Three-phase 400V

Single-phase 230V

۳۳٫۶

۳۰

۲۵٫۲

۲۲٫۸

۶٫۸

۱۴٫۴

۱۳٫۲

۱۲

۱۰٫۸

۹٫۶

۸

۴٫۸

۲٫۴

۰

 

H=Discharge head in MWC

۲۵٫۵

۲۶٫۹

۲۸٫۲

۳۱٫۸

۳۲٫۸

۳۴٫۵

۳۵٫۰

 

۵

۱۲٫۴

۰٫۷۵+۰٫۷۵

CMA 1.00T

CMA 1.00M

۳۳٫۰

۳۴٫۳

۳۵٫۶

۳۶٫۵

۳۹٫۰

۳۹٫۶

۴۰٫۵

۴۱

 

۵٫۲

۱۶

۱٫۱+۱٫۱

CMA 1.50T

CMA 1.50M

۳۸٫۰

۳۹٫۲

۴۰٫۵

۴۱٫۵

۴۲٫۵

۴۵٫۰

۴۶٫۰

۴۷٫۰

۴۸٫۰

 

۸٫۵

۲۰٫۶

۱٫۵+۱٫۵

CMA 2.00T

CMA 2.00M

۴۱٫۰

۴۳٫۵

۴۵٫۰

۴۶٫۰

۴۷٫۵

۴۸٫۵

۵۱٫۰

۵۲٫۰

۵۳٫۰

۵۴٫۰

 

۱۱

 

۲٫۲٫+۲٫۲

CMA 1.00T

 

۳۳٫۵

۳۶٫۲

۳۹٫۴

۴۱٫۰

۴۳٫۵

۴۴٫۰

۴۴٫۵

۴۵٫۰

۴۶٫۵

 

۱۳٫۸

 

۳+۳

CMB 4.00T

 

۴۳٫۰

۴۵٫۵

۴۹٫۰

۵۰٫۰

۵۲٫۵

۵۳٫۰

۵۳٫۵

۵۴٫۰

۵۵٫۰

 

۱۸٫۴

 

۴+۴

CMB 5.50T

 

۲۱٫۰

۲۷٫۰

۳۵٫۲

۳۷٫۰

۳۹٫۵

۴۱٫۵

 

۴٫۵

۱۲٫۲

۰٫۷۵+۰٫۷۵

CDA 1.00T

CMA 1.00M

۲۷٫۵

۳۳٫۴

۳۸٫۴

۴۷٫۰

۴۹٫۰

۵۰٫۸

۵۲٫۰

 

۶٫۸

۱۸

۱٫۱+۱٫۱

CDA 1.50T

CMA 1.50M

۳۲٫۵

۴۰٫۵

۴۶٫۵

۵۰٫۰

۵۷٫۰

۵۸٫۵

۶۰٫۵

۶۲٫۰

 

۸٫۵

۲۱٫۶

۱٫۵+۱٫۵

CDA 2.00T

CMA 2.00M

۳۲٫۰

۴۰٫۵

۴۴٫۵

۴۸٫۵

۵۱٫۵

۵۴٫۰

۵۰٫۵

۶۰٫۵

۶۴٫۰

 

۱۰٫۲

 

۲٫۲٫+۲٫۲

CDA 3.00T

 

۴۳٫۰

۵۸٫۰

۵۱٫۰

۵۲٫۰

۵۳٫۵

۵۴٫۰

۶۵٫۰

۶۷٫۰

۷۰٫۰

 

۱۵

 

۳+۳

CDA 4.00T

 

۵۴٫۰

۵۸٫۵

۶۷٫۰

۶۹٫۰

۷۰٫۵

۷۲٫۰

۷۳٫۰

۷۴٫۰

۷۶٫۵

۸۰٫۰

 

۱۹

 

۴+۴

CDA 5.50T

 

 
 

نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد