منوی محصولات


VT تانک لیو LEO


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2019473 1396-02-24 تانک ها و مخازن VT ساخت شرکت لیو چین LEO Bookmark and Share سفارش

تانک VT لیو

مخزن LEO VTساخت شرکت LEO چین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتصال حداکثر دما پوسته ظرفیت واقعی ظرفیت نامی حداکثر فشار مدل
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 2 2 8 2VT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 4 4 8 4VT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 8 8 8 8VT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 17 19 8 19VT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 19 19 8 19VTT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 20 24 8 24VT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 24 24 8 24VTT
"G1 60 درجه ی سانتیگراد N.R 36 36 8 36VT
مدت زمان کارکرد کیسه ی هوا 50.000 بار استفاده می باشد.

 


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد