منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالR07 ، Ne = 1400 1 / MIN 50NM


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20181295 1397-03-29 الکتروگیربکس هلیکالR07 ، Ne = 1400 1 / MIN 50NM Bookmark and Share سفارش

R07 ، Ne = 1400 1 / MIN 50NM

Na

(1/min)

Mamax

(NM)

Fra

(N)

Q(/R)

(‘)

I

DT56

DR63

DT71

18

50

1510

-

78.24

20

50

1510

-

71.47

23

50

1510

-

60.32

27

50

1510

-

51.52

29

50

1470

-

47.78

32

50

1420

-

44.16

34

50

1380

-

41.31

35

50

1370

-

40.34

36

50

1340

-

38.51

41

50

1270

-

34.05

48

50

1190

-

29.08

52

50

1150

-

26.97

60

50

1080

-

23.32

64

50

1040

-

21.73

76

50

970

-

18.31

84

50

930

-

16.73

99

50

850

-

14.12

116

50

790

-

12.06

125

50

760

-

11.18

145

50

710

-

9.67

155

50

685

-

9.01

178

49

645

-

7.85

187

43

595

-

7.48

205

43

535

-

6.83

243

40

530

-

5.76

285

37

530

-

4.92

306

36

520

-

4.57

354

34

505

-

3.95

380

33

500

-

3.68

436

31

495

-

3.21


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش