منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالRX87، Ne = 1400 1/min 405 NM


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20231299 1397-07-30 الکتروگیربکس هلیکالRX87، Ne = 1400 1/min 405 NM Bookmark and Share سفارش

RX87، Ne = 1400 1/min 405 NM

DV180

DV132ML

DV160L

DV160M

DV132M

DV1325

DV112

DV100

DT90

DT80

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

8.65

-

7890

139

162

7.63

-

7490

149

183

7.20*

-

7380

140

194

6.45

-

6850

192

217

5.56*

-

6320

225

252

5.07

-

5980

250

276

4.50*

-

5500

290

311

3.78

-

5030

305

370

3.48

-

2730

405

402

3.09

-

1950

405

453

2.76*

-

1200

405

507

2.48

-

470

405

565

2.15

-

42

385

651

1.93

-

185

355

725

1.60*

-

74

315

875

1.39

-

74

290

1005


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش