منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالRX77، Ne =1400 1/ min


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20241298 1397-07-30 الکتروگیربکس هلیکالRX77، Ne =1400 1/ min Bookmark and Share سفارش

DV132M

DV1325

DV112

DV100

DT90

DT80

DR63

DT71

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

8.00*

-

6330

57

175

7.47

-

6200

53

187

6.41

-

5600

103

218

5.63

-

5300

110

249

5.35*

-

5240

103

262

4.73

-

4900

123

296

4.04*

-

4500

143

347

3.70

-

4290

153

378

3.25*

-

3200

182

431

3.08*

-

2560

193

455

2.70

-

1110

215

519

2.43

-

510

215

576

2.13

-

435

200

657

1.88*

335

187

745

1.67

315

173

838

1.42

315

155

986


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش