منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکال RX57، Ne = 1400 1/min


کد تاریخ قیمت تخفیف توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
20241296 1397-07-30 الکتروگیربکس هلیکال RX57، Ne = 1400 1/min Bookmark and Share سفارش

RX57، Ne = 1400 1/min

DV132M

DV1325

DV112

DV100

DT90

DT80

DR63

DT71

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

5.50*

-

3100

39

255

5.07

-

3030

36

276

4.35

-

2640

68

322

3.79

-

2480

69

369

3.55

-

2420

69

394

3.14

-

2320

65

446

2.91

-

2170

67

481

2.64

-

1810

69

530

2.37

-

1500

69

591

2.04

-

1070

69

686

1.92

-

890

69

729

1.65

-

430

69

848

1.48

-

112

68

946

1.30

-

132

63

1075


نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش