منوی محصولات


کد
عنوان
تصویر
سفارش
2020079
ویژه
پمپ آب
2020079
ویژه
پمپ آب
2020077
ویژه
الکتروموتور چینی
2020077
ویژه
الکتروموتور چینی
2020077
ویژه
الکتروموتور چینی
2020077
ویژه
الکتروموتور چینی
2019914
ویژه
الکتروموتور تک فاز القایی استاندارد ولتاژ پایین MM1 ایتال موتور- Soga
2019914
ویژه
الکتروموتور تک فاز القایی استاندارد ولتاژ پایین MM1 ایتال موتور- Soga
2019870
ویژه
پمپ سانتریفیوژ دوپروانه سری CB پنتایر
2019870
ویژه
پمپ سانتریفیوژ دوپروانه سری CB پنتایر
2019851
ویژه
پمپ سیرکولاتور گراندفوس grundfos دانمارک
2019851
ویژه
پمپ سیرکولاتور گراندفوس grundfos دانمارک
2019561
ویژه
W21 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3
2019561
ویژه
W21 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3
2019561
ویژه
W21 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3
2019555
ویژه
W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency IE3 - IEC Tru-Metric
2019548
ویژه
HGF - Cast Iron Frame
2019501
ویژه
HYGINOX SE پمپ استیل سانتریفیوژی بهداشتی اینوکسپا
2019444
تخفیف
10
QM-80 (سیب سبز) تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای C.C.K
2019444
تخفیف
10
QM-80 (سیب سبز) تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای C.C.K
2019444
تخفیف
10
QM-80 (سیب سبز) تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای C.C.K
2019375
تخفیف
10%
FMI همزن عمودی مدولار اینوکسپا
2019375
تخفیف
10%
FMI همزن عمودی مدولار اینوکسپا
2019374
تخفیف
10%
BCI همزن عمودی اینوکسپا
2019374
تخفیف
10%
BCI همزن عمودی اینوکسپا
2019373
تخفیف
10%
MK50 الکتروپمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
2019372
تخفیف
10
KVB-25 مونو پمپ استیل عمودی اینوکسپا
2019361
ویژه
MK40/R الکتروپمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
2019352
ویژه
MPX پمپ طبقاتی افقی پنتاکس
2019352
ویژه
MPX پمپ طبقاتی افقی پنتاکس
2019351
ویژه
DTRT 1000 پمپ لجنکش پنتاکس
2019351
ویژه
DTRT 1000 پمپ لجنکش پنتاکس
2019350
ویژه
DTRT 750 پمپ لجنکش پنتاکس
2019350
ویژه
DTRT 750 پمپ لجنکش پنتاکس
2019349
ویژه
DTRT 550 پمپ لجنکش پنتاکس
2019349
ویژه
DTRT 550 پمپ لجنکش پنتاکس
2019348
ویژه
DTRT 400 پمپ لجنکش پنتاکس
2019348
ویژه
DTRT 400 پمپ لجنکش پنتاکس
2019292
تخفیف
10%
LKJ-1SA بوستر پمپ بدنه استیل لیو
2019291
تخفیف
10%
LKJ-1PA بوستر پمپ بدنه پلاستیک لیو
202045
تخفیف
10%
پمپ خورشیدی 3TSS 4TSS