منوی محصولات


کد
عنوان
تصویر
سفارش
20241128
ویژه
مکانیکال سیل چیست
2025079
ویژه
پمپ آب
2025079
ویژه
پمپ آب
2025077
ویژه
الکتروموتور چینی
2025077
ویژه
الکتروموتور چینی
2025077
ویژه
الکتروموتور چینی
2025077
ویژه
الکتروموتور چینی
2024914
ویژه
الکتروموتور تک فاز القایی استاندارد ولتاژ پایین MM1 ایتال موتور- Soga
2024914
ویژه
الکتروموتور تک فاز القایی استاندارد ولتاژ پایین MM1 ایتال موتور- Soga
2024870
ویژه
پمپ سانتریفیوژ دوپروانه سری CB پنتایر
2024870
ویژه
پمپ سانتریفیوژ دوپروانه سری CB پنتایر
2024851
ویژه
پمپ سیرکولاتور گراندفوس grundfos دانمارک
2024851
ویژه
پمپ سیرکولاتور گراندفوس grundfos دانمارک
2024561
ویژه
W21 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3
2024561
ویژه
W21 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3
2024561
ویژه
W21 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency - IE3
2024555
ویژه
W22 - Cast Iron Frame - Premium Efficiency IE3 - IEC Tru-Metric
2024548
ویژه
HGF - Cast Iron Frame
2024501
ویژه
HYGINOX SE پمپ استیل سانتریفیوژی بهداشتی اینوکسپا
2024444
تخفیف
10
QM-80 (سیب سبز) تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای C.C.K
2024444
تخفیف
10
QM-80 (سیب سبز) تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای C.C.K
2024444
تخفیف
10
QM-80 (سیب سبز) تصفیه آب خانگی 5 مرحله ای C.C.K
2024424
ویژه
پمپ تک نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کا.اس.ب KSB آلمان
2024375
تخفیف
10%
FMI همزن عمودی مدولار اینوکسپا
2024375
تخفیف
10%
FMI همزن عمودی مدولار اینوکسپا
2024374
تخفیف
10%
BCI همزن عمودی اینوکسپا
2024374
تخفیف
10%
BCI همزن عمودی اینوکسپا
2024373
تخفیف
10%
MK50 الکتروپمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
2024372
تخفیف
10
KVB-25 مونو پمپ استیل عمودی اینوکسپا
2024361
ویژه
MK40/R الکتروپمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
2024352
ویژه
MPX پمپ طبقاتی افقی پنتاکس
2024352
ویژه
MPX پمپ طبقاتی افقی پنتاکس
2024351
ویژه
DTRT 1000 پمپ لجنکش پنتاکس
2024351
ویژه
DTRT 1000 پمپ لجنکش پنتاکس
2024350
ویژه
DTRT 750 پمپ لجنکش پنتاکس
2024350
ویژه
DTRT 750 پمپ لجنکش پنتاکس
2024349
ویژه
DTRT 550 پمپ لجنکش پنتاکس
2024349
ویژه
DTRT 550 پمپ لجنکش پنتاکس
2024348
ویژه
DTRT 400 پمپ لجنکش پنتاکس
2024348
ویژه
DTRT 400 پمپ لجنکش پنتاکس
2024292
تخفیف
10%
LKJ-1SA بوستر پمپ بدنه استیل لیو
2024291
تخفیف
10%
LKJ-1PA بوستر پمپ بدنه پلاستیک لیو
202545
تخفیف
10%
پمپ خورشیدی 3TSS 4TSS