منوی محصولات


مرجع فروش پمپ لوارا

انواع پمپ لوارا

پمپ آب خانگی لوارا مدل P-PSA-PAB

سری P-PSA-PAB لوارا از انواع پمپ سطحی کوچک لوارا می باشد و دبی آن 3.72 مترمکعب در ساعت، هد تا 82 متر، دمای سیال از 10- تا 80 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.30 تا 1.10 کیلووات و به صورت تک فاز می باشد.

انواع پمپ کف کش لوارا

پمپ کف کش لوارا مدل DN

سری DN لوارا از انواع پمپ کف کش لوارا می باشد و دبی آن 17 مترمکعب در ساعت، هد تا 20 متر، دمای سیال از 50 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.55 تا 0.75 کیلووات و به صورت تک فاز می باشد.

پمپ کف کش لوارا مدل DIWA

سری DIWA لوارا از انواع پمپ کف کش لوارا می باشد و دبی آن 25 مترمکعب در ساعت، هد تا 21 متر، دمای سیال از 50 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.55 تا 1.5 کیلووات و به صورت تک فاز و سه فاز می باشد.

پمپ کف کش لوارا مدل DOC

سری DOC لوارا از انواع پمپ کف کش لوارا می باشد و دبی آن 14 مترمکعب در ساعت، هد تا 11 متر، دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.25 تا 0.55 کیلووات و به صورت تک فاز می باشد.

انواع پمپ لجن کش لوارا

پمپ لجن کش لوارا مدل DOMO

سری DOMO لوارا از انواع پمپ لجن کش لوارا می باشد و دبی آن 40 مترمکعب در ساعت، هد تا 14.5 متر، دمای سیال از 35 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.55 تا 1.5 کیلووات و به صورت تک فاز می باشد.

پمپ لجن کش لوارا مدل DL

سری DL لوارا از انواع پمپ لجن کش لوارا می باشد و دبی آن 42 مترمکعب در ساعت، هد تا 21 متر، دمای سیال از 50 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.60 تا 1.5 کیلووات و به صورت سه فاز می باشد.

انواع پمپ شناور لوارا

پمپ شناور لوارا مدل Z6-Z8

سری Z6-Z8 لوارا از انواع پمپ شناور لوارا می باشد و دبی آن 78 مترمکعب در ساعت، هد تا 700 متر، دمای سیال از 60 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.55 تا 55 کیلووات می باشد.

پمپ شناور لوارا مدل GS

سری GS لوارا از انواع پمپ شناور لوارا می باشد و دبی آن 21 مترمکعب در ساعت، هد تا 340 متر، دمای سیال از 35 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.25 تا 7.5 کیلووات و به صورت تک فاز و سه فاز می باشد.

پمپ شناور لوارا مدل Scuba

سری Scuba لوارا از انواع پمپ شناور لوارا می باشد و دبی آن 7.50 مترمکعب در ساعت، هد تا 80 متر، دمای سیال از 40 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.55 تا 1.10 کیلووات و به صورت تک فاز و سه فاز می باشد.

انواع پمپ طبقاتی لوارا

پمپ طبقاتی لوارا مدل HM-HMS

سری HM-HMS لوارا از انواع پمپ شناور لوارا می باشد و دبی آن 7.20 مترمکعب در ساعت، هد تا 60 متر، دمای سیال از 10- تا 110 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.30 تا 0.90 کیلووات و به صورت تک فاز و سه فاز می باشد.

پمپ طبقاتی لوارا مدل e-HM

سری e-HM لوارا از انواع پمپ شناور لوارا می باشد و دبی آن 29 مترمکعب در ساعت، هد تا 160 متر، دمای سیال از 30- تا 130 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.3 تا 5.5 کیلووات و به صورت تک فاز و سه فاز می باشد.

انواع پمپ سیرکولاتور لوارا

پمپ سیرکولاتور لوارا مدل FC

سری FC لوارا از انواع پمپ سیرکولاتور خطی لوارا می باشد و دبی آن 300 مترمکعب در ساعت، هد تا 89 متر، دمای سیال از 20- تا 140 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 0.25 تا 22 کیلووات می باشد.

پمپ سیرکولاتور لوارا مدل e-LNE

سری e-LNE لوارا از انواع پمپ سیرکولاتور خطی لوارا می باشد و دبی آن 900 مترمکعب در ساعت، هد تا 95 متر، دمای سیال از 25- تا 130 درجه سانتی گراد و توان الکتروموتور آن از 1.1 تا 90 کیلووات و به صورت تک فاز و سه فاز می باشد.

مرجع فروش پمپ لوارا

T-ONE محصول جدید شرکت سایر SAER

مشکلات مربوط به صدا و فضا با طراحی T-ONEحل شدند....

پمپ RV اینوکسپا – پمپ سانتریفیوژی با توان بالا

پمپ سانتریفیوژی RV اینوکسپا : جابجا کننده ی محصولات به طور ملایم...

جوایز شرکت اینوکسپا INOXPA - جایزه ی پرنس فلیپ

جایزه ی پرنس فلیپ به شرکت اینوکسپا INOXPA اعطا گردید....

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارایه شد

پمپ اینوکسپا INOXPA ASPIR با کانال جانبی و طراحی آپگرید شده ارائه شد...

بزرگترین مرجع مکانیکال سیل در ایران

بزرگترین مرجع فروش مکانیکال سیل در ایران...

لیست قیمت جدید موتورهای سه فاز موتوژن

قیمت های جدید موتور سه فاز موتوژن...

صفحه از